صفحه اصلی
مهندسی مکانيک
دوره های خانه مکانيک
تحقيق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   شرایط همکاری با نهاد ها و انجمن های دانشگاهی

 

MECHEHOME

خانه مهندسی مکانیک به منظور تشریک مساعی با نهادهای دانشجویی و همچنین رفاه حال دانشجویان گرامی، برای ثبت نام در دوره های نرم افزاری و تخصصی خود تخفیف 50درصدی  برای نهاد های دانشجویی دانشکده یا دانشگاه هاجهت برگزاری دوره های تخصصی و نرم افزاری داشته باشند، در نظر گرفته است.

 

نهادهای علاقه‌مند می‌توانند جهت اطلاعات بیشتر و دریافت نسخه تفاهم نامه مورد نظر با شماره تلفن 88910398-021 (مدیریت داخلی خانه مهندسی مکانیک)تماس بگیرند.

 

دانلود فرم ثبت نام گروهی و استفاده از طرح تخفیف 50 درصدی


خانه مهندسی مکانیک ایران

خانه مهندسی مکانیک ایران

گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور