صفحه اصلی
مهندسی مکانيک
دوره های خانه مکانيک
تحقيق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   کارگاه پــایان نامه نویسی

 

خانه مهندسی مکانیک ایران


 

 

 

کارگاه  پایان نامه نویسی

 

عنوان دوره

کد دوره

تعداد جلسات(ساعت)

شهریه دانشجویی دوره با تخفیف(تومان)

 

PN

 

 

کارگاه پایان نامه نویسی

8 ساعت

60000

 

 

هدف دوره :

در این دوره شیوه های مفید و کاربردی نگارش پایان نامه و نحوه استخراج مقالات از پایان نامه تدریس خواهد شد. آموزش اصول علمی انجام پژوهش و ارائه آن در یک قالب و ساختار مدّون و نیز روند درست و منطقی انجام پایان نامه از اهداف این دوره است.

این کارگاه که بر اساس اصول استاندارد « پایان نامه نویسی» و با نگرش استخراج مقاله، طراحی شده است.

 

 

محتوای دوره :

 

فصل ۱: تکنیک های انتخاب موضوع، انتخاب منابع، نحوه جستجو و
فصل ۲ : نحوه شناسایی و انتخاب درست اساتید راهنما، مشاور و همکار طرح
فصل ۳: تکنیک های ظریف در پایان نامه و طرح تحقیقاتی

فصل 4: کاربرد نرم افزار های Word و Endnote درمنبع نویسی شناسائی کلمات کلیدی موضوع  (Key Words)

فصل 5:  فنون نگارش ادبی پایان نامه
فصل 6: تکنیک های لازم برای ارائه موفق در جلسه دفاع (نحوه چیدمان مطالب در پاورپوینت و ارائه مطلوب آنها)
فصل 7: نحوه استخراج مقاله از پایان نامه 

خانه مهندسی مکانیک ایران

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور