صفحه اصلی
مهندسی مکانيک
دوره های خانه مکانيک
تحقيق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   دوره های فصل پاییز و زمستان 1397

تقویم دوره های تخصصی و نرم افزاری خانه مهندسی مکانيک ايران در تهران

پاییز و زمستان 1397

کد دوره

دوره

مدت زمان دوره

تاریخ برگزاری

استاد محترم

ثبت نام

Olga03

دوره جامع نرم افزار Olga

24 ساعت

4 و 5 و 6 مهر ماه

مهندس محمدی

SW03

دوره جامع نرم افزار سالیدورک

32 ساعت

12 و 13 و 19 و 20
مهر ماه

مهندس خلیلی

FG03

دوره جامع نرم افزار Fluent & Gambit

32 ساعت

26 و 27 مهر ماه

3 و 4 آبان ماه

مهندس رحمانی

AB03

دوره جامع نرم افزار ABAQUS

32 ساعت

10 و 11 آبان ماه

17 و 18 آبان ماه

مهندس دانشخواه

PIPING

دوره جامع تئوری Piping

40 ساعت

پنجشنبه جمعه ها

3 و 4 و 10 و 11 و 24 و 25 آبان ماه

مهندس علیزاده

IPV

دوره جامع بازرسي مخازن تحت فشار

16 ساعت

14 الی 18 آبان ماه

مهندس پورپروانه

MAT03

دوره جامع برنامه نویسی مهندسی مکانیک  با استفاده از نرم افزار Matlab

24 ساعت

10 و 11 و 24 و 25

آبان ماه

دکتر اقبال احمدی

PDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

18 ساعت

7 الی 9 آذر ماه

مهندس علیزاده

C03

دوره جامع مدلسازی و شبیه سازی  CFDبا استفاده از نرم افزار Comsol

24 ساعت

1 و 2 و 8 و 9 آذر ماه

مهندس علیزاده

CA03

دوره جامع نرم افزار Catia

16  ساعت

14 الی 16 آذر ماه

مهندس کاوسی

OLGA03

دوره جامع نرم افزار Olga

24 ساعت

14 الی 16 آذر ماه

کارشناس ارشد شرکت نفت

AB03

دوره جامع نرم افزار ABAQUS

32 ساعت

22 و 23 آذر ماه

29 و 30 آذر ماه

مهندس دانشخواه

PSM

کارگاه پروپوزال نویسی و روش تحقیق

"ویژه دانشجویان ارشد"

8 ساعت

30 آذر ماه

مهندس مقصودی

PIPING

دوره جامع تئوری Piping

40 ساعت

پنجشنبه و جمعه ها
4 و 5 و 11 و 12 و 18 و 19 بهمن ماه

مهندس علیزاده

PDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

18 ساعت

24 الی 26 بهمن ماه

مهندس علیزاده

C03

دوره جامع مدلسازی و شبیه سازی  CFDبا استفاده از نرم افزار Comsol

24 ساعت

2 و 3 و 9 و 10 اسفند ماه

مهندس علیزاده

MAT03

دوره جامع برنامه نویسی مهندسی مکانیک  با استفاده از نرم افزار Matlab

24 ساعت

15 الی 17 اسفند ماه

دکتر اقبال احمدی

CA03

دوره جامع نرم افزار Catia

16  ساعت

15 الی 17 اسفند ماه

مهندس کاوسی

SW03

دوره جامع نرم افزار سالیدورک

32 ساعت

21 الی 24 اسفند ماه

مهندس خلیلی

OLGA03

دوره جامع نرم افزار Olga

24 ساعت

22 الی 24 اسفند ماه

کارشناس ارشد شرکت نفت

PSM

کارگاه پروپوزال نویسی و روش تحقیق

"ویژه دانشجویان ارشد"

8 ساعت

24 اسفند ماه

مهندس مقصودی

-

-

-

-

-

-

" از تعطیلات نوروز 1398 لذّت ببرید "

 

 

 

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

خانه مهندسی مکانیک ایران

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"