صفحه اصلی
مهندسی مکانيک
دوره های خانه مکانيک
تحقيق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   دوره های فصل بهار و تابستان 1397

تقویم دوره های تخصصی و نرم افزاری خانه مهندسی مکانيک ايران در تهران

بهار و تابستان 1397

کد دوره

دوره

مدت زمان دوره

تاریخ برگزاری

استاد محترم

ثبت نام

FG03

دوره جامع نرم افزار Fluent & Gambit

32 ساعت

24 و 25 فروردین ماه

30 و 31 فروردین ماه

مهندس رحمانی

AB03

دوره جامع نرم افزار ABAQUS

32 ساعت

24 و 25 فروردین ماه

30 و 31 فروردین ماه

مهندس دانشخواه

PIPING

دوره جامع تئوری Piping

40 ساعت

30 و 31 فروردین ماه

6 و 7 و 13 و 14 اردیبهشت ماه

مهندس علیزاده

IPV

دوره جامع بازرسي مخازن تحت فشار

16 ساعت

14 الی 17 اردیبهشت ماه

مهندس پورپروانه

MAT03

دوره جامع برنامه نویسی مهندسی مکانیک  با استفاده از نرم افزار Matlab

24 ساعت

20 و 21 و 27 و 28 اردیبهشت ماه

دکتر اقبال احمدی

PDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

18 ساعت

2 الی 4 خرداد ماه

مهندس علیزاده

CA03

دوره جامع نرم افزار Catia

16  ساعت

2 الی 4 خرداد ماه

مهندس کاوسی

C03

دوره جامع مدلسازی و شبیه سازی  CFDبا استفاده از نرم افزار Comsol

24 ساعت

14و 15و 16و 17خرداد ماه

مهندس اداوی

OLGA03

دوره جامع نرم افزار Olga

32 ساعت

15 و 16 و 17 و 18 خرداد ماه

مهندس حمید

HWA

کارگاه HOW To APPLY

6 ساعت

26 خرداد ماه

سرکارخانم مهندس بابامحمودی

PIPING

دوره جامع تئوری Piping

40 ساعت

4 و 5 و 11 و 12 و 18 مرداد ماه

مهندس علیزاده

PDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

18 ساعت

10 الی 12 مرداد ماه

مهندس علیزاده

C03

دوره جامع مدلسازی و شبیه سازی  CFDبا استفاده از نرم افزار Comsol

24 ساعت

18 و 19 و 25 و 26 مرداد ماه

مهندس اداوی

MAT03

دوره جامع برنامه نویسی مهندسی مکانیک  با استفاده از نرم افزار Matlab

24 ساعت

14 الی 16 شهریور ماه

دکتر اقبال احمدی

SW03

دوره جامع نرم افزار سالیدورک

32 ساعت

13 الی 16 شهریور ماه

مهندس خلیلی

OLGA03

دوره جامع نرم افزار Olga

32 ساعت

20 و 21 و 22 و 23 شهریور ماه

مهندس حمید

 

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

خانه مهندسی مکانیک ایران

گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور