صفحه اصلی
مهندسی مکانيک
دوره های خانه مکانيک
تحقيق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   دوره های فصل زمستان 1396

تقویم دوره های تخصصی و نرم افزاری خانه مهندسی مکانيک ايران در تهران

زمستان 1396

کد دوره

دوره

مدت زمان دوره

تاریخ برگزاری

استاد محترم

ثبت نام

C03

دوره جامع  مدلسازی و شبیه سازی  CFDبا استفاده از نرم افزار Comsol

24 ساعت

30 آذر و 1 دی ماه

7 و 8 دی ماه

مهندس اداوی

ISI03

دوره مقاله نویسی ISI

10 ساعت

14 و 15 دی ماه

دکتر حسن زاده

FG03

دوره جامع نرم افزار Fluent & Gambit

32 ساعت

28 و 29 دی ماه

5 و 6 بهمن ماه

مهندس رحمانی

PIPING

دوره جامع تئوری Piping

40 ساعت

پنج شنبه و جمعه ها

5 و 6 و 12 و 13 و 19 بهمن ماه

مهندس علیزاده

MAT03

دوره جامع برنامه نویسی مهندسی مکانیک  با استفاده از نرم افزار Matlab

24 ساعت

12 و 13 و 19 و 20 بهمن ماه

دکتر اقبال احمدی

IPV

دوره جامع بازرسي مخازن تحت فشار

16 ساعت

-

مهندس پورپروانه

OLGA03

دوره جامع نرم افزار Olga

32 ساعت

26 و 27 بهمن ماه

3 و 4 اسفند ماه

مهندس حمید

PDMS03

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

18 ساعت

2 الی 4 اسفند ماه

مهندس علیزاده

SW03

دوره جامع نرم افزار سالیدورک

32 ساعت

1 الی 4 اسفند ماه

مهندس خلیلی

CA03

دوره جامع نرم افزار Catia

16  ساعت

9 الی 11 اسفندماه

مهندس کاوسی

HWA

کارگاه HOW To APPLY

6 ساعت

18 اسفند ماه

سرکارخانم مهندس بابامحمودی

AB03

دوره جامع نرم افزار ABAQUS

32 ساعت

17 و 18 و 24 و 25 اسفند ماه

مهندس دانشخواه

PIPING

دوره جامع تئوری Piping

40 ساعت

پنج شنبه و جمعه ها

17 و 18 و 23 و 24 و 25 اسفند ماه

مهندس علیزاده

C03

دوره جامع مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

24  ساعت

23 الی 25 اسفند ماه

مهندس اداوی

 

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

خانه مهندسی مکانیک ایران

"گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"