صفحه اصلی
مهندسی مکانيک
دوره های خانه مکانيک
تحقيق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   دوره های فصل پاییز 1396

تقویم دوره های تخصصی و نرم افزاری خانه مهندسی مکانيک ايران در تهران

پاییز 1396

کد دوره

دوره

مدت زمان دوره

تاریخ برگزاری

استاد محترم

مباحث

ثبت نام

Olga03

دوره جامع نرم افزار Olga

32 ساعت

4 الی 7 مهر ماه

مهندس حميد

مباحث

 

Piping

دوره جامع  تئوری piping

40 ساعت

13 و 14 و 20 و 21 و 27و 28 مهر ماه و 4 و 5 آبان ماه

مهندس علیزاده

مباحث

 

AB01

دوره مقدماتی نرم افزار Abaqus

16  ساعت

13 و 14 مهر ماه

مهندس دانشخواه

مباحث

 

AB02

دوره پیشرفته نرم افزار Abaqus

16  ساعت

20 و 21 مهر ماه

مهندس دانشخواه

مباحث

 

SW01

دوره مقدماتی نرم افزار SolidWork

16  ساعت

27 و 28 مهر  ماه

مهندس خليلی

مباحث

 

SW02

دوره پیشرفته نرم افزار SolidWork

16  ساعت

4 و 5 آبان ماه

مهندس خليلی

مباحث

 

PDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

18 ساعت

10 الی 12 آبان

مهندس علیزاده

مباحث

 

C03

دوره جامع مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

24  ساعت

10 الی 12 آبان

مهندس پورپروانه

مباحث

 

ISI01

دوره مقدماتی مقاله نویسی

10 ساعت

25 و 26 آبان ماه

دکتر حسن زاده

مباحث

 

Piping

دوره جامع  تئوری piping

40 ساعت

25 و 26 آبان
2 و 3 و 9 و 10 و 16 و 17 آذر ماه

مهندس علیزاده

مباحث

 

ISI02

دوره پیشرفته مقاله نویسی

12 ساعت

2 و 3 آذر ماه

دکتر حسن زاده

مباحث

 

Mat01

دوره مقدماتی آموزش نرم افزار Matlab

12 ساعت

2 و 3 آذر ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

 

Mat02

دوره پیشرفته آموزش نرم افزار Matlab

12 ساعت

9 و 10 آذر ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

 

PDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

18 ساعت

15 الی 17 آذر ماه

مهندس علیزاده

مباحث

 

C03

دوره جامع مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

24  ساعت

15 الی 17 آذر ماه

مهندس پورپروانه

مباحث

 

Olga03

دوره جامع نرم افزار Olga

32 ساعت

15 الی 17 آذر ماه

مهندس حميد

مباحث

 

CA03

دوره جامع نرم افزار Catia

16  ساعت

23 و 24 آذر ماه

30 آذر و 1 دی ماه

مهندس کاوسی

مباحث

 

Mat04

دوره فوق پیشرفته آموزش نرم افزار Matlab هوش مصنوعی، شبکه عصبی و منطق فازی

16 ساعت

30 آذر و 1 دی ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

 

C03

دوره جامع مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

24  ساعت

30 آذر و 1 دی ماه

7 و 8 دی ماه

مهندس اداوی

مباحث

 

 

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

خانه مهندسی مکانیک ایران

"گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"