صفحه اصلی
مهندسی مکانيک
دوره های خانه مکانيک
تحقيق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   دوره های فصل زمستان 1395

تقویم دوره های تخصصی و نرم افزاری خانه مهندسی مکانيک ايران ، زمستان  1395

کد دوره

دوره

مدت زمان دوره

تاریخ برگزاری

استاد محترم

مباحث

   ثبت نام

C03

دوره جامع مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

32  ساعت

21 الی 24 دی ماه

مهندس پورپروانه

مباحث

 

Piping

دوره جامع  تئوری piping

40 ساعت

آغاز دوره از 24 دی ماه

(جمعه هر هفته)

مهندس علیزاده

مباحث

 

AB01

دوره مقدماتی نرم افزار Abaqus

16  ساعت

23 و 24 دی ماه

مهندس دانشخواه

مباحث

 

PDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

40 ساعت

22 و 29 بهمن ماه

6 و 13 و 20 اسفند ماه

مهندس لولویی

مباحث

 

Mat03

 دوره جامع آموزش نرم افزار Matlab

32 ساعت

7 و 8 و 14 و 15 بهمن ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

 

AB01

دوره مقدماتی نرم افزار Abaqus

16  ساعت

7 و 8 بهمن ماه

مهندس دانشخواه

مباحث

 

FG01

دوره مقدماتی نرم افزار Fluent & Gambit

16  ساعت

7 و 8 بهمن ماه

مهندس رحمانی

مباحث

 

AB02

دوره پیشرفته نرم افزار Abaqus

16  ساعت

14 و 15 بهمن ماه

مهندس دانشخواه

مباحث

 

FG02

دوره پیشرفته نرم افزار Fluent & Gambit

16  ساعت

14 و 15 بهمن ماه

مهندس رحمانی

مباحث

 

C03

دوره جامع مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

32  ساعت

21 الی 24 بهمن ماه

مهندس پورپروانه

مباحث

 

T03

دوره جامع نحوه عملکرد انواع مختلف توربین گازدر صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

16  ساعت

25 و 26 بهمن ماه

مهندس پورپروانه

مباحث

 

Piping

دوره جامع  تئوری piping

40 ساعت

آغاز دوره از 29 بهمن ماه

(جمعه هر هفته)

مهندس علیزاده

مباحث

 

Olga03

دوره جامع نرم افزار Olga

32 ساعت

 27 الی 29 بهمن ماه

مهندس حميد

مباحث

 

SW01

دوره مقدماتی نرم افزار SolidWork

16  ساعت

28 و 29 بهمن ماه

مهندس خليلی

مباحث

 

SW02

دوره پیشرفته نرم افزار SolidWork

16  ساعت

12 و 13 اسفندماه

مهندس خليلی

مباحث

 

CA03

دوره جامع نرم افزار Catia

16  ساعت

12 و 13 اسفندماه

مهندس کاوسی

مباحث

 

PDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

40 ساعت

19 و 20 و 26 و 27 اسفند ماه

مهندس لولویی

مباحث

 

AB01

دوره مقدماتی نرم افزار Abaqus

16  ساعت

19 و 20 اسفند ماه

مهندس دانشخواه

مباحث

 

AB02

دوره پیشرفته نرم افزار Abaqus

16  ساعت

26 و 27 اسفندماه

مهندس دانشخواه

مباحث

 

C03

دوره جامع مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

32  ساعت

23 الی 26 اسفند ماه

مهندس پورپروانه

مباحث

 

Mat03

 دوره جامع و فشرده آموزش نرم افزار Matlab

24 ساعت

25 الی 27 اسفند ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

 

SW03

دوره جامع و فشرده نرم افزار SolidWork

24  ساعت

25 الی 27 اسفند ماه

مهندس خليلی

مباحث

 

 

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

خانه مهندسی مکانیک ایران

گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور