صفحه اصلی
مهندسی مکانيک
دوره های خانه مکانيک
تحقيق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   دوره های فصل پاییز 1395

تقویم دوره های تخصصی و نرم افزاری خانه مهندسی مکانيک ايران ، پاییز  1395

کد دوره

دوره

مدت زمان دوره

تاریخ برگزاری

استاد محترم

مباحث

   ثبت نام

Piping

دوره جامع  تئوری piping

40 ساعت

آغاز دوره از26 شهریور ماه

جمعه هر هفته

مهندس مانی زاده

مباحث

Mat03

 دوره جامع آموزش نرم افزار Matlab

24 ساعت

1 و 2 مهر ماه

8 و 9 مهر ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

T03

دوره جامع نحوه عملکرد انواع مختلف توربین گازدر صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

12 ساعت

15 و 16 مهر ماه

مهندس مانی زاده

مباحث

FG03

دوره جامع نرم افزار

 Fluent & Gambit

12 ساعت

15 و 16 مهر ماه

29 و 30 مهر ماه

مهندس رحمانی

مباحث

PDMS

دوره جامع انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

40 ساعت

16 و 30 مهر ماه

7 و 14 و 21 آبان ماه

مهندس لولوئی

مباحث

 

AB01

دوره مقدماتی نرم افزار Abaqus

16  ساعت

29 و 30 مهر ماه

مهندس دانشخواه

مباحث

AB02

دوره پیشرفته نرم افزار Abaqus

16  ساعت

7 و 8 آبان ماه

مهندس دانشخواه

مباحث

SW01

دوره مقدماتی نرم افزار SolidWork

16  ساعت

13 و 14 آبان ماه

مهندس خليلی

مباحث

SW02

دوره پیشرفته نرم افزار SolidWork

16  ساعت

20 و 21 آبان ماه

مهندس خليلی

مباحث

Piping

دوره جامع  تئوری piping

40 ساعت

21 ، 28 آبان ماه و 5 و 12 و 19 آذر ماه

مهندس مانی زاده

مباحث

C01

دوره مقدماتی مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

16  ساعت

27 و 28 آبان ماه

مهندس پورپروانه

مباحث

C02

دوره پیشرفته مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

16  ساعت

4 و 5 آذر ماه

مهندس پورپروانه

مباحث

CA03

دوره جامع نرم افزار Catia

16  ساعت

10 الی 12 آذر ماه

مهندس کاوسی

مباحث

PDMS

دوره جامع انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

40 ساعت

4 و 5 و 11 و 12 و 19

 آذر ماه

مهندس لولوئی

مباحث

Olga03

دوره جامع نرم افزار Olga

32 ساعت

18 و 19 آذر ماه

26 و 27 آذر ماه

مهندس حميد

مباحث


Mat03

 دوره جامع و فشرده آموزش نرم افزار Matlab

18 ساعت

25 الی 27 آذر ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

 

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

خانه مهندسی مکانیک ایران

گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور