صفحه اصلی
مهندسی مکانيک
دوره های خانه مکانيک
تحقيق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   طراحی 3 بعدی با نرم افزار Solid works

 

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

 

 

  
 

طراحی 3 بعدی، Assembly یا مونتاژ قطعات

 

عنوان دوره

کد دوره

 

دوره فشرده

 

شهریه آزاد (تومان)

 

شهریه دانشجویی (تومان)

 

مقدماتی

 

SW - 01

 

2 روز (12 ساعت)

 

 

 

پیشرفته

 

SW - 02

 

2 روز (12 ساعت)

 

 

 

 

 

هدف دوره :

Solidwork یک نرم افزار طراحی جامدات است که بر اساس ویژگی های پارامتریک مدل قطعات طراحی و مونتاژ می گردد. شرکت سالیدورکس SolidWorks Company هم اکنون با مدیریت جیئن پائولو Gian Paolo تحت نظارت شرکت داسو سیستم مدیریت می شود.

هدف از این دوره آشنایی با طراحی سه بعدی و مونتاژ قطعات است. 

محتوای دوره :

شروع با کار با Solidworks 2016 (طراحی دو بعدی)
آشنایی با محیط کاری
Solidworks 2016
ترسیم خط با استفاده از دستور
Line
بررسی روند مدلسازی در
Solidworks با یک مثال ساده
روش های مختلف ترسیم دایره (
Circle)
ایجاد کمان با استفاده از
Arc
ترسیم چند ضلعی
Polygon
ایجاد منحنی های نرم
Spline
ترسیم بیضی
Ellipse
ایجاد ترسیمه به شکل متن
Text
رسم مستطیل، متوازی الاضلاع و شیار (
Rectangle Parallelogram)
دستورات ویرایشی ترسیمه ها
گرد کردن و پخ زدن ترسیمه ها (
Sketch Fillet Chamfer)
حذف کردن قسمت های اضافی ترسیمه ها (
Trim Entities)
امتداد ترسیمه ها (
Extend)
اجرای دستور
Convert Entities
بررسی دستور
Offset Entities
ایجاد قرینه و کپی از ترسیمه ها (
Mirror Copy)
کپی خطی ترسیمه ها
Linear Sketch Pattern
کپی دایره ای ترسیمه
Circular Pattern
جابجا کردن با استفاده از دستور
Move
چرخاندن و تغییر مقیاس (
Rotate Scale)
اندازه گذاری و قید گذاری ترسیمه ها
بررسی سایر روش های اندازه گذاری ترسیمه ها

 

 

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور