صفحه اصلی
مهندسی مکانيک
دوره های خانه مکانيک
تحقيق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   تحلیل اجزا محدود ABAQUS

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

 

 

  
 

تحلیل به روش اجزا محدود 

عنوان دوره

کد دوره

 

دوره فشرده

 

شهریه آزاد (تومان)

 

شهریه دانشجویی (تومان)

 

مقدماتی

 

AB - 01

 

2 روز (12 ساعت)

 

 

 

پیشرفته

 

AB - 02

 

2 روز (12 ساعت)

 

 

 

 

 

هدف دوره :

نرم‌افزار آباکوس ( ABAQUS) از جمله نرم‌افزاری‌های قدرتمند مهندسی به کمک رایانه در زمینه تحلیل به روش اجزاء محدود(FEM) در بازار است. این نرم‌افزار محصول شرکت فرانسوی داسو سیستمز می‌باشد. 

محتوای دوره :

کلیاتی درباره نرم افزار Abaqus، آشنایی با نصب نرم افزار

آشنایی به ماژول ها و نحوه استفاده و معرفی و کاربرد هر ماژول

شامل معرفی ویژگی های ماده، اختصاص مواد، اسمبل کردن و نحوه بارگذاری و تعریف شرایط مرزی و تکیه گاه ها، نحوه نمایش مراحل آنالیز و ...

 تحلیل استاتیکی خرپای دو بعدی ساده

 تحلیل یک تیر دور سر گیردار سه بعدی تحت بار گسترده

 آنالیز خمش تیر و معرفی المان Beam

 معرفی المان Truss

 معرفی سایر المان ها و تفاوت بین المان های ذکر شده

 نکات خاص در ماژول Part

حل مثال هایی با نرم افزار آباکوس Abaqus:
- کامپوزیت‌ها
- لاستیک ها و فوم ها
- تایرها
- مکانیزم ها
- اتصالات
- مکانیک خاک و بتن
- کامپوزیت‌ها
- بارگذاری سیکلی
- مدلسازی اندرکنش میان سیال و جامد
FSI
- مکانیک آسیب و ضربه
- مکانیک شکست
- کمانش و پس کمانش
- شکل‌دهی فلزات
- بدنه و سیستم تعلیق خودرو
- مکانیک انفجار و آگوستیک
- انتقال حرارت
- آنالیز حساسیت
- بهینه سازی


 

خانه مهندسی مکانیک ایران

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور