صفحه اصلی
مهندسی مکانيک
دوره های خانه مکانيک
تحقيق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   طراحی با نرم افزار CATIA

 

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

 

 

  
 

CATIA (Computer Aided Three-dimensional Interactive Application)

 

عنوان دوره

کد دوره

 

دوره فشرده

 

شهریه آزاد (تومان)

 

شهریه دانشجویی (تومان)

 

مقدماتی

 

CA - 01

 

2 روز (12 ساعت)

 

 

 

پیشرفته

 

CA - 02

 

2 روز (12 ساعت)

 

 

 

 

 

هدف دوره :

  هدف از این دوره آشنایی با طراحی به کمک رایانه، مهندسی به کمک رایانه و ساخت به کمک رایانه است.این نرم افزار توسط شرکت داسو سیستمز تولید شده‌است. شرکت آی بی ام نیز در امور بازاریابی و فروش این نرم‌افزار با داسو سیستمز همکاری دارد. 

محتوای دوره :

·         دوره آموزشی نرم افزار کتیا CATIA مقدماتی

آموزش محیط طراحی دو بعدی کتیا

آموزش محیط طراحی سه بعدی کتیا

آموزش محیط طراحی مونتاژ کتیا

آموزش محیط نقشه کشی کتیا

آموزش محیط طراحی سطوح کتیا

آموزش محیط ساخت کاتالوگ استاندار مواد کتیا

·       دوره آموزشی نرم افزار کتیا CATIA پیشرفته

آموزش فرمولار کتیا

آموزش جدول طراحی کتیا

آموزش محیط طراحی کاتالوگ قطعات کتیا

آموزش محیط متحرک سازی و شبیه سازی کتیا

آموزش محیط متحرک سازی خطی در کتیا

آموزش سطح سازی پیشرفته کتیا

آموزش محیط ابر نقاط کتیا

آموزش محیط تبدیل ابر نقاط به سطح کتیا

آموزش سطح سازی حرفه ای کتیا

آموزش ورق کاری کتیا

آموزش آنالیز کتیا

آموزش بهینه سازی کتیا

آموزش محیط سنبه و ماتریس کتیا

آموزش قالب سازی کتیا

 

 

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور