صفحه اصلی
مهندسی مکانيک
دوره های خانه مکانيک
تحقيق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   پمپ - کمپرسور- توربین

 

 


خانه مهندسی مکانیک ایران

 

 

 

 

 

نحوه عملکرد انواع پمپ، کمپرسور و توربین

 

عنوان دوره

کد دوره

 

دوره فشرده

 

شهریه آزاد (تومان)

 

شهریه دانشجویی (تومان)

 

نحوه عملکرد انواع پمپ، کمپرسور و توربین

PCT

3 روز (16 ساعت)

 

 

 

 

 

هدف دوره :

پمپ ها و کمپرسورهاي سانتریفوژ یكی از پرمصرف ترین نوع از ماشين هاي دوار در صنایع مختلف هستند.  انتخاب بهينه پمپ و کمپرسور شامل در نظر گرفتن بسياري از پارامترهاي کليدي و حساس است که عدم توجه به آنها یكی از مهمترین دلایل کاهش عمر کمپرسورها و افزایش هزینه هاي تعمير و نگهداري آنها می باشد.  توربين هاي گاز علاوه بر کاربرد در صنایع هوایی بعنوان محرك ماشين هاي مختلف از جمله ژنراتور، کمپرسور و پمپ مورد استفاده قرار می گيرد. بسته به مورد استفاده ساختمان توربين گاز می تواند بسيار متنوع باشد. هدف از این دوره آشنایی با عملكرد اجزاء داخلی و سيستم هاي جانبی توربين هاي گاز صنعتی و نيز اصول حاکم بر عملكرد آن ها و آشنایی با اصول و معيارهاي انتخاب پمپ ها و کمپرسورها و حل مساله هاي مختلف در این زمينه می باشد. 

 

محتوای دوره :

دسته بندي کلی توربين ها در صنعت نفت، گاز و پتروشيمی

نحوه عملكرد توربين هاي گاز

روابط ترمودیناميكی

اجزای داخلی توربين هاي گاز

اصول عملكرد کمپرسورهاي هوا

سیستم هاي کنترلی توربين هاي گاز

راه اندازي و نگهداري توربين هاي گاز

عیب یابی

سیستم خنك کاري

سیستم روان کاري

بررسی معتبرترین سازندگان توربين گاز در دنيا و محدوده توليدات آن ها

اجزای داخلی پمپ هاي نفت و نحوه عملكرد هر کدام از قطعات

دسته بندي پمپ هاي موجود در صنعت نفت

تاثیر شكل منحنی پمپهاي سانتریفوژ بر انتخاب

محاسبه دقيق هد مورد نياز پمپ بر مبناي نيازمندی های خط

انتخاب مدل و سایز پمپ مناسب

انتخاب پمپ بر مبناي بهبود شرایط مكش و پيش گيري از وقوع کاویتاسيون

تحلیل نحوه عملكرد چندین پمپ بصورت همزمان در یك مدار

تغییر مشخصات پمپاژ شامل هد و دبی با تغيير سيال پمپاژ شونده

راهکارهای بهينه سازي در مقدار مصرف انرژي پمپ ها

 API مروری کوتاه بر استاندارد 610

بازرسی و تست اجباري و اختياري پمپ ها

نحوه تكميل و استفاده از دیتاشيت جدید پمپ ها در نرم افزار اکسل

انتخاب متریال مناسب براي اجزاي مختلف پمپ ها

حل مثال هایی کاربردي از تعيين مشخصات، انتخاب پمپ و تكميل دیتاشيت

انواع مختلف کمپرسورها و محدوده عملكرد آن ها

اصول عملكرد کمپرسورهاي جابجایی مثبت

اصول عملكرد کمپرسورهاي سانتریفوژ

اجزای داخلی کمپرسورهاي سانتریفوژ نفت و نحوه عملكرد هر کدام از قطعات

منحنی عملكرد کمپرسورهاي سانتریفوژ

محاسبه هد مورد نياز کمپرسور

انتخاب مدل و سایز مناسب کمپرسور

شایع ترین ایرادات در عملكرد کمپرسورها

 APIمروری اجمالی بر استاندارد 617

بازرسی  و تست کمپرسور

نحوه تكميل دیتاشيت کمپرسورها

حل مثال هایی کاربردي از تعيين مشخصات، انتخاب کمپرسور مناسب و تكميل دیتاشيت

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

خانه مهندسی مکانیک ایران

گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور