صفحه اصلی
مهندسی مکانيک
دوره های خانه مکانيک
تحقيق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   بیومکانیک

بیومکانیک (Biomechanics)  استفاده از اصول مکانیک در سیستم های بیولوژیکی مانند انسان، جانوران، گیاه، اندام، یاخته سلول استشاید یکی از بهترین تعاریف از بیومکانیک را هربرت هتزه در سال ۱۹۷۴ میلادی بیان کرده است:"بیومکانیک مطالعه ساختار و عملکرد سیستم های بیولوژیکی با استفاده از روش های مکانیک است واژه بیومکانیک در ابتدای دهه ۱۹۷۰ توسعه یافت، که توصیف کننده استفاده از مهندسی مکانیک در سامانه‌های زیست‌شناسی و مهندسی پزشکی است در یونان مدرن از آن به عنوان εμβιομηχανική  یاد می‌شود.

 

 

صفحه‌ای از کارهای اولیه بیومکانیک

تاریخچه

ارسطو اولین کتاب بیومکانیک را با عنوان حرکت حیوانات (Movement of Animals) نوشت. او نه تنها بدن حیوانات را به شکل یک سیستم مکانیکی دید بلکه سوالاتی در زمینه ی تفاوت فیزیولوژیکی در تصوری که از انجام یک عمل میشود و خود آن عمل در واقعیت مطرح کرد.از مثال های ساده ای از تحقیقات بیومکانیک می توان از مطالعه بر روی حرکت اندام ها، آیرودینامیک در پرندگان ، حشرات ومگسدینامیک شاره‌ها در شناکردن ماهی ها و به طور کلی تمام حرکاتی که موجودات زنده از تک سلولی ها تا اندامگان انجام میدهند را ، میتوان نام برد و بیومکانیک انسان در هسته ی حرکت‌شناسی جای دارد.

رنسانس

شاید لئوناردو داوینچی اولین دانشمند به معنای واقعی در بیومکانیک نام برد،چرا که او برای اولین بار به مطالعه آناتومی در زمینه مکانیک پرداخت. او نیروهای عضلات،منشاء و پایان آنها و چگونگی عملکرد مفاصل را بررسی کرد. او همچنین تلاش کرد که خصوصیات برخی از جانوران را در ماشین خود تقلید کند. برای مثال او پرواز پرندگان را مورد مطالعه قرار داد تا به وسایل لازم برای پرواز انسان را دست یابد.از آنجا که اسب منبع اصلی قدرت مکانیکی در آن زمان بود ، او با مطالعه ی سیستم عضلات ماشینی را طراحی کند که بازدهی بهتری نسبت به این حیوان بدهد.

زیر شاخه ها

ارگونومی (حرکت شناسی و روان شناسی)

حرکت‌شناسی یا کینزیولوژی

انالیز جنبش حیوانات

بیومکانیک ارتوپدی و اسکلتی عضلانی

بیومکانیک قلب و عروق

ایمپلنت و ارتز و اندام مصنوعی

توانبخشی

بیومکانیک ورزش

اندازه گیری رشد موجودات (الومتری)

نرم افزار

اوپن سیم

مجلات علمی

Biomechanics and Modeling in Mechanobiology

Journal of Arthroplasty

Journal of Bone and Joint Surgery

Journal of Biomechanical Engineering

Journal of Biomechanics

The Journal of Experimental Biology

Journal of Experimental Zoology

Journal of Morphology

Journal of Applied Biomechanics

Sports Biomechanics

Clinical Biomechanics

جوامع و انجمن ها

جامعه بین المللی بیومکانیک

آبخیزداری در ایران

جامعه بیومکانیک آمریکا

جامعه بیومکانیک کانادا

جامعه بیومکانیک اروپا

جامعه بین المللی بیومکانیک استرالیا و نیوزلند

جامعه بیومکانیک هلنیک(یونان)

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور