صفحه اصلی
مهندسی مکانيک
دوره های خانه مکانيک
تحقيق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   Open Foam

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

 
 

 

 

 

Open Foam

Multi-Phase Flow

 

 

 

 

معرفی نرم افزار:

 یک جعبه ابزار CFD (یا دینامیک سیالات محاسباتی) است که به وسیله آن می توانید هر نوع مساله شبیه سازی از جمله حل عددی جریان سیال را از مسایل ساده تا بسیار پیچیده انجام داد. نمونه ای از مسایل قابل مدل سازی توسط این نرم افزار مساله  های مربوط به جریان های  آرام و آشفته، تک فاز و چندفاز، انتقال حرارت، واکنش شیمیایی، الکترومغناطیس و  مکانیک جامدات، حتی معادلات اقتصادی نظیر قیمت گذاری یا مسایل مالی  می باشد. این نرم افزار توسط OpenCFD Ltd تحت مجوز عمومی گنو (GNU General Public Licence) ایجاد شده، به صورت منبع باز و آزاد موجود است. این مطلب بدان معناست که کد آن به صورت رایگان در اختیار همه قرار دارد و به سهولت از شبکه جهانی اینترنت قابل دریافت می باشد، به علاوه به علت آزاد یا باز بودن منبع کد مذکور امکان بررسی تمامی جنبه های کد نویسی آن وجود داشته، امکان تغییر و توسعه آن برای کاربر فراهم خواهد بود.

فنآوری هستهOpenFOAM  انعطاف پذیر و کارآمد بوده، از مجموعه ای از ماژول های نوشته شده توسط C++ایجاد شده است. این مجموعه ها در ایجاد حلگرهایی برای شبیه سازی مسایل مطرح در مهندسی مکانیک؛ و یا ایجاد کاربردها برای اعمال پیش پردازش و پس پردازش، همچنین به وجود آوردن کتابخانه ها یی به منظور ایجاد جعبه ابزارهایی که در حلگرها/کاربردها قابل دسترسی باشند ویا برای مدل های فیزیکی، مورد استفاده قرار گرفته اند.

 OpenFOAM با تعدادی حلگر از پیش ساخته، کاربردها و کتابخانه ها ارایه شده که می تواند به عنوان یک بسته شبیه سازی معمولی مورد استفاده قرار گیرد. در حالی که علاوه بر باز و آزاد بودن کد منبع آن، قابلیت توسعه در ساختار و سلسله مراتب حلگرها، کاربردها و نیز کتابخانه ها را نیز دارا است.

OpenFOAM از شیوه عددی حجم محدود (Finite Volume) برای حل دستگاه معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی که به  هر شبکه بندی غیر ساختار یافته 3 بعدی سلول های چند وجهی نسبت داده شده، استفاده می کند. حلگرهای جریان سیال در یک چارچوب تکرار، سرعت-فشار، ضمنی قدرتمند توسعه یافته است. در حالی که شیوه های جایگزین برای حلگرهای دیگر مکانیک محیط پیوسته به کار رفته اند. موازی سازی جداکردن یا بخش بندی دامنه حل از مبانیOpenFOAM  بوده، و در یک سطح پایین انتگرال گیری می شود بنابر این به طور کلی حلگرها بدون نیاز به کدنویسی ویژه حل موازی قابل توسعه می باشند.

SUB FLOW SHEET محیط

 

 

 

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور