صفحه اصلی
مهندسی مکانيک
دوره های خانه مکانيک
تحقيق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   مراحل نصب نرم افزار Solidworks

 

 

 مراحل نصب نرم افزار Solidworks

 براي نصب نرم افزار بر روي ويندوز 7 و8 مي بايست User Account Control را خاموش نمايید.

در صورت وجود آنتي ويروس بر روي سیستم ، آن را غیر فعال نمايید.

نصب برنامه Solidworks 2015 :

توجه: براي نصب اين برنامه حداقل RAM مورد نیاز 2GB مي باشد و بهتر است برنامه را بر روي

ويندوز 7 نصب نمايید تا بتوانید از تمام امکانات آن بهره ببريد .

1.       اتصال خود را از اينترنت قطع نمائید ، بر روي دکمه نصب کلیک نمايید، با کلیک بر روي دکمه

Next اقدام به نصب نرم افزار نمايید.


2.      در صفحه Serial Number از يکي از شماره سريال هاي زير استفاده کنید:


Serial Number :                                                                                                                                                                              9000 0000 0016 9675 P4DF 35DD

تمام گزينه هاي SolidWorks Simulation و SolidWorks Motion و

SolidWorks Flow Simulation و SolidWorks Electrical Schematic و

SolidWorks Composer و SolidWorks Composer Player را تیک بزنید و

شماره سريال هاي زير را به ترتیب در قسمت مربوطه وارد کنید و بر روي دکمه Next کلیک نمايید.

Solidworks Composer > 9000 0000 0021 4754   DCB4 HC3J

Solidworks Composer Player Pro > 9000 0000 0022 1655 536J H9KH

Solidworks Electrical Schematic > 9000 0000 0000 1616 MDZ8 R8J2

Solidworks Flow Simulation > 9000 0000 0003 3107 V8F3 PG44

Solidworks Inspection > 9000 0000 0042 5948 N5Y7 H39D

Solidworks MBD > 9000 0000 0040 3494 S4V6 M555

Solidworks Motion > 9000 0000 0002 7942 9KW4 9FBC

Solidworks Plastics > 9000 0100 0000 6563 49GC HFDH

Solidworks Simulation > 9000 0000 0001 8043 TB9T SGD9


4.در صورت مشاهده پیغام زير بر روي دکمهCancel کلیک کنید.

5.در صفحه Summary و در قسمت Product بر روي لینک CHANGE کلیک نمايید.

6.      تیک تمام گزينه ها را بزنید و بر روي دکمه Back to Summary کلیک نمايید.


7.     در صفحه Summary و در قسمت Download Options بر روي لینک CHANGE کلیک

نمايید.


8.     تیک گزينه Use the background را برداشته و بر روي دکمه Back to Summary کلیک نمايید.


9.تیک گزينه I accept the را بزنید، بر روي دکمه Install Now کلیک نمايید.


** در صورت مشاهده پیغام The Installation Manager was ، بر روي دکمه No

کلیک کنید.

** در صورت مشاهده Cannot determine the ، بر روي دکمه OK کلیک کنید.

10.    در صورت مشاهده پیغام زير بر روي دکمه OK کلیک نمايید.

11.    منتظر بمانید تا مراحل نصب تمام شود. صبور باشید. اين مرحله حداقل 10 دقیقه به طول خواهد انجامید.

*** اگر با پیغام Please Close Running مواجه شديد ، بر روي دکمه Ignore کلیک کنید.


12.   بر روي دکمه Finish کلیک نمايید.در اين مرحله نصب برنامه به پايان مي رسد و اکنون بايد

برنامه را اکتیو نمايید.قبل از اکتیو کردن برنامه به هیچ عنوان آنرا اجرا نکنید و به اينترنت هم متصل

نشويد.


مراحل فعالسازي SolidWorks 2015 :

1.       بر روي دکمه Keygen کلیک کرده ، فايل Activator.exe را در محل نصب برنامه کپي و

اجرا نمايید.

مسیر پیش فرض به صورت زير است ، اگر برنامه را در مسیر ديگري نصب کرده ايد ، فايل را بايد در

محل نصب جديد کپي و اجرا نمايید:

مسیر پیش فرض:

C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks

2.      تیک گزينه Select all product / no product را برداريد و تیک گزينه هاي مربوط به

برنامه هاي 2015 را انتخاب کنید و بر روي دکمه Activate کلیک نمايید.


3.     بر روي دکمۀ OK کلیک کنید .


4.     اکنون مراحل نصب و فعالسازي SolidWorks 2015 به پايان رسیده و مي توانید برنامه را

اجرا کنید.

·        پس از اجراي نرم افزار بر روي گزينه Accept کلیک کنید.


·        گزينه Do not show me any dynamic help را انتخاب کرده و بر روي ok کلیک کنید.