صفحه اصلی
مهندسی مکانيک
دوره های خانه مکانيک
تحقيق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   hoverbike

 

Hover Bike
 

نوعی وسیله نقلیه مدرن که قابلیت پرواز در هوا را دارد ، hoverbike را می توان الگویی از Quad rotor ها دانست.