صفحه اصلی
مهندسی مکانيک
دوره های خانه مکانيک
تحقيق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   اراک

آدرس نمایندگی خانه مهندسی مکانیک ایران در شهر اراک

اراک، خیابان عباس آباد، روبه روی مسجد حاج اقا صابر، جنب بانک

شماره دفتر مرکزی اراک :                      08632249107

مدیریت امور اجرائی نمایندگی:   آقای ضرغامی             09039818757

 

خانه مهندسی نفت اراک

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

خانه مهندسی مکانیک ایران

گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور