صفحه اصلی
مهندسی مکانيک
دوره های خانه مکانيک
تحقيق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   طرح معرفی به بازارکار و صنعت

طرح معرفی به بازارکار و صنعت خانه مهندسی مکانیک:

در این طرح ویژه که توسط بخش آموزش و مرکز آزمون شرکت تدوین شده است، هر متخصص می­تواند با شرکت در دوره های تخصصی و نرم افزاری و آزمون تخصصی مرکز آزمون و کسب نمره حدنصاب از سهمیه ویژه خانه مهندسی مکانیک جهت معرفی به مراکز صنعتی جهت مصاحبه معرفی خواهد شد.

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

 

امید است با ارائه خدمات آموزشی بهتر بتوانیم تخصص لازم جهت کسب شغل متناسب با متخصصین مراجعه کننده یاری برسانیم.

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

خانه مهندسی مکانیک ایران

گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور