صفحه اصلی
مهندسی مکانيک
دوره های خانه مکانيک
تحقيق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   طرح کارآموزی (ويژه دانشگاه های سراسر کشور)

طرح کارآموزی :

در این طرح ویژه که توسط بخش آموزش شرکت تدوین شده است، هر دانشگاه جهت گذراندن دوره کارآموزی دانشجویان، یکی از مجموعه دوره های آموزشی را جهت آموزش دانشجویان به عنوان دوره کارآموزی انتخاب می کند.

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

 

افراد شرکت کننده در دوره های آموزش متخصص می­توانند با شرکت در دوره های نرم افزاری یا تخصصی عملیاتی تحت نظر سرپرست کارآموز شرکت دوره کارآموزی خود را با موفقیت بگذرانند.

 

 

خانه مهندسی مکانیک ایران

گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور