صفحه اصلی
مهندسی مکانيک
دوره های خانه مکانيک
تحقيق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
 • دوره جامع مقاله نویسی

  تهران، 14 و 15 دی ماه
 • زمستان 1396

  خانه مهندسی مکانیک ایران
 • 9+1 دلیل

  برای اينکه شما ما را انتخاب فرماييد
در این قسمت می توانید دوره های مختلف
را مشاهده و در دوره ها موسسه
ثبت نام کنید
در این بخش می توانید تقویم آموزشی کلاسها
و دوره های مختلف موسسه را
مشاهده نمایید
در فروشگاه آنلاین شما می توانید کتب مختلف را
به صورت دسته بندی شده مشاهده
و خریداری نمایید

برگزاری دوره جامع مقاله نویسی در تاریخ 14 و 15 دی ماه ( تهران)
به اطلاع کليه دانشجويان و متخصصين گرامی که متقاضی شرکت در دوره جامع مقاله نویسی ISI می باشند می رسانيم این دوره در تاریخ های 14 و 15 دی ماه 1396 در تهران ساختمان مرکزی خانه ...
برگزاری دوره جامع کامسول با رویکرد مهندسی مکانیک در اواخر آذر و اوایل دی ماه (تهران)
به اطلاع کليه دانشجويان و متخصصين گرامی که متقاضی شرکت در دوره آموزشی نرم افزار COMSOL می باشند می رسانيم دوره جامع نرم افزار Comsol در تاریخ آذر و دی ماه ، در ...
برگزاری دوره جامع نرم افزار PDMS در تاریخ های 15 الی 17 آذر ماه (تهران)
به اطلاع کليه دانشجويان و متخصصين گرامی که متقاضی شرکت در دوره آموزشی طراحی پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS می باشند می رسانيم این دوره جامع ویژه دانشجویان فنی و ...
برگزاری دوره جامع پایپینگ ار 25 آبان ماه ( تهران)
به اطلاع کليه دانشجويان و متخصصين گرامی که متقاضی شرکت در دوره آموزشی Piping می باشند می رسانيم دوره جامع اصول تئوری Piping ویژه مهندسین مکانیک از تاریخ 25 آبان ماه در تهران، ...
برگزاری دوره جامع نرم افزار PDMS در آبان ماه (تهران)
به اطلاع کليه دانشجويان و متخصصين گرامی که متقاضی شرکت در دوره آموزشی طراحی پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS می باشند می رسانيم این دوره جامع ویژه دانشجویان فنی و مهندسی ...
برگزاری دوره جامع نرم افزار متلب ویژه مهندسی مکانیک در آذر ماه (تهران)
به اطلاع کليه دانشجويان و متخصصين گرامی مهندسی مکانیک و نفت و شیمی که متقاضی شرکت در دوره آموزشی نرم افزار Matlab می باشند می رسانيم دوره جامع نرم افزار Matlab در تاریخ های 2 ...
برگزاری دوره جامع اصول تئوری پایپینگ از 13 مهر ماه ( تهران)
به اطلاع کليه دانشجويان و متخصصين گرامی که متقاضی شرکت در دوره آموزشی Piping می باشند می رسانيم دوره جامع اصول تئوری Piping ویژه مهندسین مکانیک از تاریخ 13 مهر ماه در تهران، ...
آغاز ثبت نام دوره جامع اصول تئوری پایپینگ در اهواز ( دانشکده نفت )
به اطلاع کليه دانشجويان و متخصصين گرامی می رسانیم که انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه صنعت نفت اهواز با همکاری خانه مهندسی مکانیک ایران دوره آموزشی جامع و تخصصی ...
برگزاری دوره جامع نرم افزار PDMS در شهریور ماه ( تهران )
به اطلاع کليه دانشجويان و متخصصين گرامی که متقاضی شرکت در دوره آموزشی طراحی پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS می باشند می رسانيم این دوره جامع ویژه دانشجویان فنی و مهندسی ...
برگزاری دوره جامع تئوری اصول پایپینگ در شهریور ماه (تهران)
به اطلاع کليه دانشجويان و متخصصين گرامی که متقاضی شرکت در دوره آموزشی Piping می باشند می رسانيم دوره جامع اصول تئوری Piping ویژه مهندسین مکانیک از تاریخ 17 شهریور ماه در ...
برگزاری دوره جامع نرم افزار OLGA در اواخر شهریور ماه ( تهران)
به اطلاع کليه دانشجويان و متخصصين گرامی که متقاضی شرکت در دوره آموزشی نرم افزار OLGA می باشند می رسانيم دوره جامع نرم افزار OLGA در تاریخ 28 الی 31 شهریور ماه 1396 در تهران ...
برگزاری دوره جامع نرم افزار MATLAB در اواخر مرداد ماه و اوایل شهریور (تهران)
به اطلاع کليه دانشجويان و متخصصين گرامی که متقاضی شرکت در دوره آموزشی نرم افزار Matlab می باشند می رسانيم دوره جامع نرم افزار Matlab در تاریخ های 19 و 20 مرداد ماه و 2 و 3 ...
برگزاری دوره جامع مقاله نویسی در مرداد ماه (تهران)
به اطلاع کليه دانشجويان و متخصصين گرامی که متقاضی شرکت در دوره جامع مقاله نویسی ISI می باشند می رسانيم این دوره در تاریخ های 5 و 6 مرداد ماه 1396 در تهران ساختمان مرکزی خانه ...

 • در شرکت ها، دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری و مراکز فنی و حرفه ای علم و فناوری جهت شرکت در دوره های تخصصی و نرم افزاری تهران و جهت شرکت در دوره های مراکز فنی و حرفه ای استان ها و ...
 • 9+1 دلیل انتخاب ما

  خانه مهندسی مکانیک برند برتر مرکز آموزش های تخصصی صنعت کشور


 • به اطلاع کليه دانشجويان برجسته ی علم و فناوری و مراکز فنی و متخصصين برجسته ی علم و فناوری و مراکز فنی گرامی که متقاضی شرکت در دوره آموزشی نرم افزار می باشند می رسانيم دوره جامع و ويژه نرم افزارEclipse با رویکردی
 • سجاد فاضل نیا ( دانش پژوه برتر 1394 ) : اساتید برجسته ی برجسته ی علم و فناوری و مراکز فنی علم و فناوری و مراکز فنی برجسته ی علم و فناوری و مراکز فنی و حرفه ایاین شرکت باعث متمایز شدن آن نسبت به سایر موسسات و شرکت ها شده است.

 

همکاران صنعتی

همکاران پژوهشی